If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կատարյալ ստեխիոմետրիա

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ,Պարբերական աղյուսակ

Խնդիր

Տրված է հետևյալ ռեակցիան.
Zn+CuClA2ZnClA2+Cu
Քանի՞ մոլ ZnClA2 կառաջանա 23,0 գ Zn-ից, եթե համարենք, որ CuClA2-ը վերցված է ավելցուկով։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0,75
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3/5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7/4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1 3/4
մոլ (կլորացնել մինչև երեք իմաստալից թվանշան)
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։