If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Կատարյալ ստեխիոմետրիա

Քեզ պետք կլինիՀաշվիչ,Պարբերական աղյուսակ

Խնդիր

Տրված է հետևյալ ռեակցիան.
Zn+CuClX2ZnClX2+Cu\ce{Zn + CuCl2 ->ZnCl2 + Cu }
Քանի՞ մոլ ZnClX2\ce{ZnCl2} կառաջանա 23, comma, 0, start text, space, գ, end text Zn\ce{Zn}-ից, եթե համարենք, որ CuClX2\ce{CuCl2}-ը վերցված է ավելցուկով։
  • Քո պատասխանը պետք է լինի
  • ամբողջ թիվ, օրինակ՝ 6
  • վերջավոր տասնորդական կոտորակ, օրինակ 0, comma, 75
  • պարզեցված կանոնավոր կոտորակ, օրինակ՝ 3, slash, 5
  • պարզեցված անկանոն կոտորակ, օրինակ՝ 7, slash, 4
  • խառը թիվ, օրինակ՝ 1, space, 3, slash, 4
մոլ (կլորացնել մինչև երեք իմաստալից թվանշան)
Չի՞ ստացվում։
Չի՞ ստացվում։