If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին 6: Ալկեններ և ալկիններ

Այս բաժնի մասին

Ալկեններն ու ալկինները կարող են փոխակերպվել քո անվանած գրեթե բոլոր գործառութային խմբերը պարունակող օրգանական միացություններին: Մենք կվերհիշենք դրանց անվանակարգումը, ինչպես նաև կսովորենք բոլոր այն ռեակցիաների հավանականությունը, որտեղ ալկեններն ու ալկիններն օգտագործվում են որպես ելանյութ: