If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Բաժին 8: Զուգորդված համակարգեր և պերիցիկլիկ ռեակցիաներ

Այս բաժնի մասին

Զուգորդված մոլեկուլների մասնակցությամբ կարող են ընթանալ որոշ հետաքրքիր և կիրառելի ռեակցիաներ: Մենք կուսումնասիրենք Դիլս-Ադլերի ռեակցիան, ներառյալ նաև այն, թե ինչպես կարող են դիենի և դենոֆիլի վրա հիմնվելով՝ կանխագուշակել վերջանյութի ստերեոքիմիան և ռեգիոքիմիան: