If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ֆարադեյի օրենքը

Սովորիր, թե ինչի մասին է Ֆարադեյի օրենքը, և ինչպես կարելի է այն օգտագործել էլեկտրաշարժ ուժը որոշելու համար։

Ի՞նչ է էլեկտրամագնիսական մակածումը։

Էլեկտրամագնիսական մակածումն այն երևույթն է, երբ փոփոխական մագնիսական դաշտի հետևանքով մակածվում է էլեկտրական հոսանք։
Մեր մագնիսական ուժ հոդվածում մենք դիտարկել ենք շարժվող էլեկտրոնի վրա մագնիսական դաշտի կողմից ազդող ուժը։ Դասական օրինակ է մագնիսական դաշտի առկայության դեպքում հոսանքատար հաղորդալարում շարժվող էլեկտրոնների վրա ազդող ուժը։ Այս երևույթը գործում է նաև հակառակ ուղղությամբ։ Շարժվող հաղորդալարը մագնիսական դաշտում կամ (համարժեք ձևով) ժամանակի ընթացքում փոփոխվող մագնիսական դաշտը կարող են առաջացնել էլեկտրական հոսանք հաղորդչում։

Ինչպե՞ս է սա նկարագրվում։

Էլեկտրամագնիսական մակածումը բացատրելու համար գոյություն ունեն երկու բանալի օրենքներ.
 1. Ֆարադեյի օրենք, ի պատիվ 19րդ դարի ֆիզիկոս Մայքլ Ֆարադեյի։ Այն կապ է հաստատում փակ կոնտուրով մագնիսական հոսքի փոփոխության արագության և կոնտուրում մակածված E էլեկտրաշարժ ուժի (ԷլՇՈՒ) մեծության միջև։ Այդ կապն է
  E=dΦdt
Էլեկտրաշարժ ուժը՝ ԷլՇՈւ, պոտենցիալների տարբերություն է չծանրաբեռնված կոնտուրի վրա (այսինքն, երբ կոնտուրում դիմադրությունը մեծ է)։ Գործնականում հաճախ բավարար է մտածել ԷլՇՈւ-ի մասին որպես լարման, քանի որ լարումն ու ԷլՇՈւ-ն չախվում են նույն միավորով՝ վոլտով։
 1. Լենցի օրենքը էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի նկատմամբ էներգիայի պահպանման օրենքի հետևանք է։ Այն ձևակերպվել է Հենրիխ Լենցի կողմից 1833թ.-ին։ Ֆարադեյի օրենքը բացատրում է ԷլՇՈՒ-ի մեծությունը, մինչդեռ Լենցի օրենքը ցույց է տալիս հոսանքի ուժի ուղղությունը։ Այն պնդում է, որ հոսանքի ուժի ուղղությունը միշտ այնպիսին է, որ այն հակազդում է իրեն առաջացրած հոսքի փոփոխությանը։ Սա նշանակում է, որ ցանկացած մագնիսական դաշտ, որն առաջացել է մակածված հոսանքի շնորհիվ, սկզբնական դաշտի փոփոխության նկատմամբ ուղղված է լինելու հակառակ ուղղությամբ։
  Լենցի օրենքը սովորաբար ներգրավվում է Ֆարադեյի օրենքի մեջ մինուս նշանով, ինչը թույլ է տալիս օգտագործել նույն կոորդինատային համակարգը և՛ հոսքի, և՛ ԷլՇՈւ-ի համար։ Արդյունքն հաճախ անվանում են Ֆարադեյ-Լենցի օրենք,
  E=dΦdt
  Գործնականում, հաճախ մակածման հոսանք ստանում ենք մեծ թվով գալարներ պարունակող փաթույթում, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի նույն ԷլՇՈւ-ն։ Այդ պատճառով լրացուցիչ N անդամ է ներմուծվում, որը ցույց է տալիս գալարների թիվը, այսինքն՝
  E=NdΦdt

Ո՞րն է Ֆարադեյի մակածման օրենքի և մագնիսական ուժի (ինդուկցիայի) միջև կապը։

Չնայած Ֆարադեյի օրենքի ամբողջական տեսական հիմքը բավականին բարդ է, լիցքավորված մասնիկի վրա ազդող մագնիսական ուժիի հետ ուղիղ կապի ընդհանուր հասկացողությունը համեմատաբար պարզ է:
Նկար 1. Լիցքը շարժվող հաղորդչում։
Նկար 1. Լիցքը շարժվող հաղորդչում։
Դիտարկենք էլեկտրոն, որն ազատորեն կարող է տեղաշարժվել հաղորդալարում։ Ինչպես ցույց է տրված նկար 1-ում, հաղորդալարը տեղադրված է ուղղաձիգ մագնիսական դաշտում և շարժվում է մագնիսական դաշտին ուղղահայաց ուղղությամբ հաստատուն արագությամբ։ Հաղորդալարի երկու ծայրերը միացած են՝ կազմելով օղակ։ Սա ապահովում է այն, որ հաղորդալարի մեջ հոսանք ստեղծելու ցանկացած աշխատանք վերածվի ջերմության՝ հաղորդալարի դիմադրության շնորհիվ։
Մարդը հաստատուն արագությամբ ձգում է հաղորդալարը մագնիսական դաշտի միջով։ Սա անելու համար պետք է ուժ գործադրել։ Հաստատուն մագնիսական դաշտը չի կարող աշխատանքն ինքնուրույն անել (հակառակ դեպքում նրա մեծությունը պետք է փոփոխվեր), բայց այն կարող է փոխել ուժի ուղղությունը։ Այս դեպքում մարդու կողմից գործադրվող ուժի մի մասը վերաուղղորդվում է՝ առաջացնելով հաղորդալարում շարժվող էլեկտրոնի վրա էլեկտրաշարժ ուժ և ստեղծելով էլեկտրական հոսանք։ Աշխատանքի մի մասը, որը մարդը կատարում է հաղորդալարը ձգելիս, դիմադրության միջոցով վերածվում է ջերմության։

Ֆարադեյի փորձը : Մակածում կոճի միջով շարժվող մագնիսից։

Հիմնական փորձը, որն ուղղորդեց Մայքլ Ֆարադեյին սահմանելու Ֆարադեյի օրենքը, բավական պարզ էր։ Այն բավական հեշտությամբ կարելի է կրկնել՝ ունենալով կենցաղային իրերից մի փոքր ավելին։ Ֆարադեյն օգտագործել էր ստվարաթղթե խողովակ, որի շուրջ փաթաթված էր մեկուսացված մետաղալար՝ ձևավորելով կոճ։ Կոճին վոլտմետր էր միացված և երբ մագնիսն անցնում էր կոճի միջով այն գրանցում էր մակածված ԷլՇՈւ։ Այս համակարգը պատկերված է նկար 2-ում։
Նկար 2. Ֆարադեյի փորձը. մագնիսն անցնում է կոճի միջով։
Նկար 2. Ֆարադեյի փորձը. մագնիսն անցնում է կոճի միջով։
Դիտարկումները հետևյալն էին.
 1. Անշարժ մագնիս կոճին մոտ կամ կոճի մեջ. Լարումը բացակայում է։
 2. Դեպի կոճը շարժվող մագնիս. Որոշակի գրանցված լարում, որը հասնում է գագաթնակետին, երբ մագնիսը մոտենում է կոճի կենտրոնին։
 3. Մագնիսն անցնում է կոճի միջով. Գրանցված լարումն արագորեն փոխում է նշանը։
 4. Մագնիսը դուրս է գալիս և հեռանում է կոճից. Գրանցված լարումն հակառակ է ուղղված նախապես գրանցված լարմանը, երբ մագնիսը մտնում էր կոճի մեջ։
Չափված ԷլՇՈւ-ի մագնիսի դիրքից կախվածության գրաֆիկի օրինակ նկար 3-ի համար։
Այս դիտարկումները համահունչ են Ֆարադեյի օրենքի հետ։ Չնայած, որ անշարժ մագնիսը կարող է առաջացնել մեծ մագնիսական դաշտ, ԷլՇՈւ չի կարող մակածվել, քանի որ կոճով հոսքը չի փոփոխվում։ Երբ մագնիսը մոտենում է կոճին, հոսքն արագորեն մեծանում է մինչ մագնիսը կհայտնվի կոճի ներսում։ Երբ այն անցնում է կոճի միջով, մագնիսական հոսքը կոճով սկսում է նվազել։ Հետևաբար, մակածված ԷլՇՈւ-ն հակադարձվում է։
Վարժություն 1ա.
Փոքր 10 մմ տրամագծով հաստատուն մագնիսն առաջացնում է 100 մՏ դաշտ (ինդուկցիա)։ Դաշտը հեռավորության հետ արագորեն նվազում է և մակերևույթից ավելի քան 1 մմ հեռավորության վրա կարելի է անտեսել։ Եթե այս մագնիսը շարժվի 1 մ/վ արագությամբ 100 հատ 1 մմ երկարությամբ գալար ունեցող կոճի միջով, որի տրամագիծը մի քիչ մեծ է մագնիսի տրամագծից, ապա որքա՞ն ԷլՇՈւ կմակածվի։
Վարժություն 1բ.
Երբ մագնիսն սկզբում ընկնում է հյուսիսային բևեռով, ապա կոնտուրով հոսող էլեկտրական հոսանքն առաջինը ո՞ր ուղղությամբ կհոսի (ժամսլաքի կամ ժամսլաքին հակառակ)
։
Վարժություն 1գ.
Ենթադրենք կոնտուրի ծայրերը էլեկտրականորեն կապված են՝ ապահովելով, որ նրանում առաջացած ցանկացած էլեկտրական հոսանք վերածվում է ջերմության՝ հաղորդալարի դիմադրության շնորհիվ։ Ի՞նչ ազդեցություն եք սպասում, որ սա կթողնի ընկնող մագնիսի վրա: Հուշում. օգտվել էներգիայի պահպանումից։

Մակածումը զուգահեռ հաղորդալարերում

Եթե երկու հաղորդալարեր դրված են միմյանց զուգահեռ, ապա հնարավոր է, որ լարերից մեկում փոփոխվող հոսանքը հարևան հաղորդալարում մակածի ԷլՇՈւ։ Սա կարող է խնդիր առաջացնել, եթե հարևան հաղորդալարում հոսանքը թվային տվյալներ է ներկայացնոմ։ Ի վերջո, այս երևույթը կարող է սահմանափակել այն արագությունը, որով տվյալներն հուսալիորեն ուղարկվում են այս ձևով։
Վարժություն 2.
Նկար 5-ում պատկերված են զուգահեռ զույգ հաղորդալարեր։ Մեկը միացված է մարտկոցին անջատիչի միջոցով և ամպերմետրով, իսկ հարևան հաղորդալարը փակ կոնտուր է, որին հաջորդական ձևով միացված է ամպերմետր։ Ենթադրենք անջատիչը կարճ ժամանակով միացվում է, ապա անջատվում։ Որակապես ասած՝ ի՞նչ տեղի կունենա հարևան հաղորդալարում չափվող հոսանքի ուժի հետ։
Նկար 6. Էլեկտրական հոսանքի բաբախումներ՝ առաջացած զուգահեռ հաղորդալարերում մակածման հետևանքով։
Նկար 6. Էլեկտրական հոսանքի բաբախումներ՝ առաջացած զուգահեռ հաղորդալարերում մակածման հետևանքով։

Ի՞նչ է տրանսֆորմատորը։

Պարզագույն տեսքով տրանսֆորմատորը բաղկացած է զույգ կոճերից, որոնք միացված են միևնույն միջուկին։ Միջուկը հաճախ ունի քառակուսի օղակի տեսք՝ առաջնային և երկրորդային կոճերը փաթաթված հանդիպակաց կողմերին։ Տրանսֆորմատորի կառուցվածքը թույլատրում է, որ մի կոճում փոփոխական հոսանքի հետևանքով առաջացած փոփոխական մագնիսական դաշտի հոսքը մակածի էլեկտրական հոսանք (ԷլՇՈւ) հարևան կոճում։
Նկար 8. Տիպիկ տրանսֆորմատորի կառուցվածքը [2]
Նկար 8. Տիպիկ տրանսֆորմատորի կառուցվածքը [2]
Խոշոր տրանսֆորմատորները էլեկտրական բաշխման համակարգի հիմնական բաղադրիչն են։ Դրանք հատկապես օգտակար են, քանի որ կոճերի պարույրների թվերը պարտավոր չեն հավասար լինել։ Քանի որ մակածված ԷլՇՈւ-ն կախված է պարույրների թվից, տրանսֆորմատորները թույլ են տալիս կտրուկ բարձրացնել կամ իջեցնել փոփոխական հոսանքի լարումը: Սա շատ կարևոր է, քանի որ թույլ է տալիս օգտագործել բարձր լարումները հզորությունը էֆեկտիվորեն մեծ հեռավորությունների վրա բաշխելու համար՝ սպառողներին մատչելի դարձնելով շատ ավելի անվտանգ ցածր լարում:
Կորուստներ չունեցող տրասֆորմատորի համար երկրորդային փաթույթում առաջացած փոփոխական Vե լարումը կախված է առաջնային փաթույթում փոփոխական Vա լարումից և առաջնային ու երկրորդային փաթույթների գալարների թվերի հարաբերությունից (Nե/Nա)։ Էներգիայի պահպանման օրենքից հետևում է, որ առավելագույն մատչելի հոսանքի ուժը մեծանում է, երբ լարումը փոքրանում է։
Vե=VաNեNա

Հղումներ

 1. By Peripitus GFDL or CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0, via Wikimedia Commons
 2. OpenStax Physics

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: