If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ինչ է մագնիսական հոսքը

Սովորիր, թե ինչ է նշանակում մագնիսական հոսք և ինչպես կարելի է այն հաշվել։

Ինչ է մագնիսական հոսքը

Մագնիսական հոսքը տրված մակերես ունեցող մակերևույթով անցնող ընդհանուր մագնիսական դաշտի (կամ մագնիսական ինդուկցիայի) չափն է։ Այն օգտակար միջոց է մագնիսական ուժի ազդեցությունը որոշակի մակերեսով մակերևույթի վրա նկարագրելու համար։ Մագնիսական հոսքի չափումը կապված է մակերեսի հետ։ Մենք կարող ենք ընտրել ցանկացած մակերեսով մակերևույթ և տեղադրել այն մագնիսական դաշտի նկատմամբ ցանկացած ձևով։
Եթե օգտվենք մագնիսական դաշտի (ինդուկցիայի) ուժագծերի պատկերից, ապա տվյալ մակերեսով մակերևույթ մտնող ամեն մի ուժագիծ ներդրում ունի մագնիսական հոսքում։ Մակերևույթի ու դաշտի (ինդուկցիայի) հատման անկյունը նույնպես կարևոր է։ Անկյան տակ մտնող ուժագիծը մագնիսական հոսքում կունենա փոքր ներդրում։ Երբ հաշվում ենք մագնիսական հոսքը, մենք ներառում ենք մագնիսական դաշտի այն բաղադրիչը, որն ուղղված է մակերևույթի նորմալի (ուղղահայացի) ուղղությամբ։
Եթե որպես փորձնական մակերևույթ վերցնենք պարզ, հարթ մակերևույթը A մակերեսով և θ-ով նշանակենք դրա նորմալի և մագնիսական դաշտի վեկտորի (ինդուկցիայի B վեկտորի) կազմած անկյունը, ապա մագնիսական հոսքը հետևյալն է.
Φ=BAcosθ
Այն դեպքում, երբ մակերևույթն ուղղահայաց է դաշտին, ապա անկյունը զրո է և մագնիսական հոսքը պարզապես BA է։ Նկար 1-ում պատկերված է փորձնական հարթ մակերևույթի երկու օրինակ՝ մագնիսական դաշտի (ինդուկցիայի) նկատմամբ երկու տաբեր անկյան տակ և համապատասխան մագնիսական հոսքերը։
Նկար 1. Մագնիսական հոսքը տրված մակերևույթի միջով (կապույտ)՝ տեղակայված մագնիսական դաշտի նկատմամբ անկյան տակ (ձախ) և նորմալի ուղղությամբ (աջ)։
Նկար1. Մագնիսական հոսքը տրված մակերևույթի միջով (կապույտ)՝ տեղակայված մագնիսական դաշտի նկատմամբ անկյան տակ (ձախ) և նորմալի ուղղությամբ (աջ)։
Վարժություն 1․
Եթե նկար 1-ում երկու կապույտ մակերևույթներն ունեն հավասար մակերես և θ անկյունը 25 է, ապա Նկար 1-ձախի մագնիսական հոսքը որքա՞ն փոքր է Նկար 1-աջինից։

Ինչպե՞ս ենք չափում մագնիսական հոսքը։

Միավորների ՄՀ-ում մագնիսական հոսքի միավորն է վեբերը (ի պատիվ գերմանացի ֆիզիկոս և հեռագրի գյուտարարներից Վիլհելմ Վեբերի) և նշանակվում է Վբ տառերով։
Քանի որ մագնիսական հոսքը պարզապես տրված մակերևույթով մագնիսական դաշտի (ինդուկցիայի) արտահայտման ձև է, ապա այն կարել է չափել մագնիսաչափով այնպես, ինչպես մագնիսական դաշտը։ Օրինակ, ենթադրենք փոքր մագնիսաչափը տեղափոխվում է (առանց պտտվելու) մագնիսական նյութի մեծ շերտի մոտ գտնվող 0,5 մ2 մակերեսով մակերևույթի մեջ և ցույց է տալիս հաստատուն 5 մՏ արժեք։ Հետևաբար, մագնիսական հոսքը տվյալ մակերևույթով (5103 Տ)(0,5 մ2)=0,0025 Վբ է։ Այն դեպքում, երբ մագնիսական դաշտի արժեքը փոխվում է մագնիսաչափի դիրքից կախված, անհրաժեշտ է գտնել միջին արժեքը։
Մեկ այլ մեծություն, որին կարելի է հանդիպել մագնիսական դաշտի խտությունն է։ Այն չափվում է Վբ/մ2-ով։ Քանի որ հոսքը բաժանում ենք մակերեսին, կարող էինք որպես չափման միավոր ուղղակիորեն վերցնել Տեսլան։ Իրոք, մագնիսկան հոսքի խտությունը հաճախ օգտագործվում է որպես մագնիսական դաշտի մեծության հոմանիշ։
Վարժություն 2․
Նկար 2-ում պատկերված է մագնիսական նյութի շերտի մոտ չափված ոչ համասեռ մագնիսական դաշտի քարտեզ։ Եթե կանաչ գիծը հաղորդալարի օղակ է, ապա որքա՞ն է այդ օղակով անցնող մագնիսական հոսքը։
Նկար 2. Մագնիսական դաշտի չափումների քարտեզը հաղորդալարի օղակի շուրջ (կանաչ)
Նկար 2. Մագնիսական դաշտի չափումների քարտեզը հաղորդալարի օղակի շուրջ (կանաչ)։

Ինչու՞ է սա օգտակար։

Կան մի քանի պատճառներ, թե ինչու մագնիսական հոսքի նկարագրությունը կարող է ավելի օգտակար լինել մագնիսական դաշտի (ինդուկցիայի) նկարագրությունից։
  1. Երբ հաղորդիչ կոնտուրը շարժվում է մագնիսական դաշտում, նրանում առաջանում է լարում, որը կախված է կոնտուրի մակերևույթով անցնող մագնիսական հոսքից։ Սա նկարագրվում է Ֆարադեյի օրենք ով և ուսումնասիրված է մեր Ֆարադեյի օրենքը հոդվածում։ Էլեկտրական շարժիչներն ու գեներատորները կիրառում են Ֆարադեյի օրենքը մագնիսական դաշտում պտտվող կոնտուրների համար, ինչպես պատկերված է Նկար 3-ում։ Այս օրինակում հոսքը փոփոխվում է կոնտուրի պտտման հետ։ Մագնիսական հոսքի նկարագրությունը ինժեներներին թույլ է տալիս հեշտությամբ հաշվել էլեկտրական գեներատորի առաջացրած լարումը նույնիսկ այն դեպքում, երբ մագնիսական դաշտը բարդ է։
    Նկար 3. Էլեկտրական գեներատորի մեջ պտտվող կոնտուրի պարզեցված սխեմա
    Նկար 3. Էլեկտրական գեներատորի մեջ պտտվող կոնտուրի պարզեցված սխեմա (հանրային տիրույթ)։
  2. Չնայած մինչ այս պահը մենք քննարկել ենք հարթ փորձնական մակերևույթով մագնիսական հոսքը, մենք կարող ենք փոխել այն և դարձնել ցանկացած ձևի մակերևույթ։ Իրականում, մենք կարող ենք օգտագործել փակ մակերևույթ ինչպիսին սֆերան է, որն ընդգրկում է հետաքրքրության շրջանակ։ Փակ մակերևույթներն հատկապես հետաքրքիր են ֆիզիկներին Գաուսի մագնիսականության օրենք ի համար։ Քանի որ մագնիսները միշտ ունեն երկու բևեռ, անհնար է (որքան մեզ հայտնի է), որ փակ մակերևույթում գոյություն ունենա մագնիսական մոնոպոլ։ Սա նշանակում է, որ այսպիսի մակերևույթներով համազոր մագնիսական հոսքը միշտ զրո է և հետևաբար փակ մակերևույթ մտնող մագնիսական ուժագծերի թիվը ճշգրիտ հավասար է դուրս գալացողների թվին։ Սա օգտակար փաստ է՝ մագնիսական դաշտի խնդիրները հեշտացնելու համար։

Մագնիսական հոսքը հոսանքատար հաղորդալարի շուրջը

Վարժություն 1․
Նկար 4-ում պատկերված է հաղորդալարի կոնտուր՝ տեղադրված հոսանքատար հաղորդչի կողքին։ Օգտվելով նկարում տրված հեռավորություններից՝ գտնել կոնտուրով մագնիսական հոսքը։ Եթե չգիտեք ինչպես հաշվել հոսանքատար հաղորդչի շուրջ մագնիսական դաշտը, ապա կարդացեք մագնիսական դաշտի մասին մեր հոդվածը։ Հուշում. օգտակար կլինի նկարել մագնիսական դաշտի կախվածությունը հաղորդչին ուղղահայաց հեռավորությունից։
Նկար 4. Հոսանքակիր հաղորդչի կողքին գտնվող կոնտուրով մագնիսական հոսք
Նկար 4. Հոսանքակիր հաղորդչի կողքին գտնվող կոնտուրով մագնիսական հոսք։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: