If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Ի՞նչ են արագացման գրաֆիկները

Տես, թե ինչ տեղեկություն կարող ենք ստանալ արագացման և ժամանակի առնչությունը ցույց տվող գրաֆիկներից։

Ինչ է ցույց տալիս ուղղաձիգ առանցքն արագացման գրաֆիկում

Ուղղաձիգ առանցքը ցույց է տալիս մարմնի արագացումը։
Օրինակ՝ հետևյալ գրաֆիկի արժեքը ժամանակի տվյալ պահին կլինի մարմնի արագացումն այդ պահին՝ արտահայտված մետր-վայրկյան քառակուսիով։
Փորձիր ստորև ներկայացված գրաֆիկում կետը մտովի տեղաշարժել հորիզոնական ուղղությամբ՝ ժամանակի տարբեր պահեր ստանալու համար, և տես, թե ինչպես է փոփոխվում արագացումը։
Ընդհանուր պատկերացման ստուգում։ Ըստ վերևում ներկայացրած գրաֆիկի՝ որքա՞ն է մարմնի արագացումը t=4 վ պահին։

Ինչ է ցույց տալիս արագացման գրաֆիկի թեքությունը

Արագացման գրաֆիկի թեքությունը ցույց է տալիս արագացման փոփոխման թափը։
Արագացման գրաֆիկի թեքությունը կարող է որոշվել Թեքություն=Ուղղաձիգ փոփոխությունՀորիզոնական փոփոխություն=a2a1t2t1=ΔaΔt բանաձևով, ինչպես երևում է ստորև ներկայացված նկարից։
Այս թեքությունը արագացման փոփոխման թափն է։
Արագացման փոփոխման թափ=ΔaΔt
Որոշ լեզուներում արագացման փոփոխման թափին հատուկ անվանում է տրվում։
Այս բաժինն ամփոփելու համար արի ստորև պատկերված գրաֆիկի միջոցով ներկայացնենք արագացման փոփոխման թափը։ Փորձիր կետը մտովի տեղաշարժել հորիզոնական ուղղությամբ, որպեսզի տեսնես, թե ինչպես է փոփոխվում արագացման փոփոխման թափը ժամանակի ընթացքում։
Ընդհանուր պատկերացման ստուգում։ Ըստ վերևում ներկայացված գրաֆիկի՝ արագացման փոփոխման թափը t=6 վ պահին դրակա՞ն է, բացասակա՞ն, թե՞ զրո։

Ինչ է ցույց տալիս արագացման գրաֆիկով սահմանափակված պատկերի մակերեսը

Արագացման գրաֆիկով սահմանափակված պատկերի մակերեսը ցույց է տալիս արագության փոփոխությունը։ Այլ կերպ ասած՝ որոշակի ժամանակամիջոցում արագացման գրաֆիկով սահմանափակված պատկերի մակերեսը հավասար է արագության փոփոխությանն այդ ժամանակամիջոցում։
Մակերես=Δv
Թե ինչու է այդպես, ավելի լավ կհասկանաս՝ դիտարկելով ստորև որպես օրինակ ներկայացված գրաֆիկը, որից երևում է, որ արագացումն 9 վայրկյան ժամանակամիջոցում հաստատուն 4 մվ2 է։
Եթե արագացման սահմանման՝ a=ΔvΔt հավասարման երկու կողմերը բազամպատկենք Δt-ով, ապա կստանանք Δv=aΔt։
4 մվ2 արագացումը և 9 վ ժամանակամիջոցը հավասարման մեջ տեղադրելով՝ կստանանք արագության փոփոխությունը.
Δv=aΔt=(4 մվ2)(9 վ)=36մվ
Արագացումը ժամանակամիջոցով բազմապատկելը համարժեք է կորով սահմանափակված պատկերի մակերեսը գտնելուն։ Ինչպես երևում է ստորև տրված նկարից, կորով սահմանափակված պատկերն ուղղանկյուն է։
Մակերեսը գտնելու համար ուղղանկյան երկարությունը բազմապատկում ենք լայնությամբ։ Այս ուղղանկյան երկարությունը 4 մվ2 է, իսկ լայնությունը՝ 9 վ։ Այսպիսով՝ մակերեսը որոշելով՝ գտնում ենք նաև արագության փոփոխությունը։
Մակերես=4 մվ29 վ=36մվ
Որոշակի ժամանակամիջոցում արագացման գրաֆիկով սահմանափակված պատկերի մակերեսը հավասար է արագության փոփոխությանն այդ ժամանակամիջոցում։

Ինչ տեսք ունեն արագացման գրաֆիկ ներառող խնդիրների լուծված օրինակները

Օրինակ 1․ Մրցարշավային մեքենայի արագացումը

Ինքնավստահ մրցարշավորդը երթևեկում է հաստատուն 20 մ/վ արագությամբ։ Ֆինիշին մոտենալիս մրցարշավային մեքենան սկսում է արագանալ։ Ստորև տրված գրաֆիկում ներկայացված է մեքենայի արագացումը թափ հավաքելիս։ t=0 վ պահին մեքենայի արագությունն ընդունենք 20 մ/վ։
Ըստ տրված գրաֆիկի՝ որքա՞ն է մեքենայի արագությունը արագանալ սկսելուց 8 վայրկյան անց։
Արագության փոփոխությունը կարող ենք գտնել՝ որոշելով արագացման գրաֆիկով սահմանափակված պատկերի մակերեսը։
Δv=Մակերես=12bh=12(8 վ)(6մվ2)=24 մ/վ(օգտվիր եռանկյան մակերեսի 12bh արտահայտությունից)
Δv=24 մ/վ(հաշվիր արագության փոփոխությունը)
Բայց սա պարզապես արագության փոփոխությունն է տրված ժամանակամիջոցում։ Պահանջվում է գտնել վերջնական արագությունը։ Արագության փոփոխությունը որոշելու համար կարող ենք օգտագործել դրա Δv=vվvս սահմանումը՝
Δv=24 մ/վ
vվvս=24 մ/վ(Δv-ի փոխարեն տեղադրիր vվvս)
vվ20 մ/վ=24 մ/վ(vս-ի փոխարեն տեղադրիր 20 մ/վ)
vվ=24 մ/վ+20 մ/վ(որոշիր vվ-ն)
vվ=44 մ/վ(հաշվիր և տոնիր)
Մրցարշավային մեքենայի վերջնական արագությունը 44 մ/վ է։

Օրինակ 2․ Առագաստանավով նավարկությունը քամոտ եղանակին

Առագաստանավն ուղիղ գծով նավարկում է 10 մ/վ արագությամբ։ Այնուհետև t=0 վ պահին ուժեղ քամի է բարձրանում՝ առագաստանավին ստիպելով արագանալ, ինչպես երևում է ստորև ներկայացված նկարում։
Որքա՞ն է առագաստանավի արագությունը քամու բարձրանալուց 9 վայրկյան անց։
Գրաֆիկով սահմանափակված պատկերի մակերեսը ցույց է տալիս արագության փոփոխությունը։ Պատկերը կարելի է ներկայացնել ուղղանկյան և երկու եռանկյունների գումարի տեսքով, ինչպես երևում է ստորև ներկայացված նկարում։
t=0 վ-ից t=3 վ տիրույթի կապույտ ուղղանկյան մակերեսը համարվում է դրական, քանի որ պատկերն ընկած է հորիզոնական առանցքից վեր։ Նույն պատճառով դրական է համարվում նաև t=3 վ-ից t=7 վ տիրույթի կանաչ եռանկյան մակերեսը։ Իսկ t=7 վ-ից t=9 վ տիրույթի կարմիր եռանկյան մակերեսը համարվում է բացասական, քանի որ եռանկյունն ընկած է հորիզոնական առանցքից վար։
t=0 վ-ից t=9 վ տիրույթում ձևավորված պատկերի ընդհանուր մակերեսը ստանալու համար այս մակերեսները գումարում ենք իրար՝ ուղղանկյան մակերեսի համար օգտագործելով hw արտահայտությունը, իսկ եռանկյունների համար՝ 12bh-ը։
Δv=Մակերես=(4մվ2)(3 վ)+12(4 վ)(4մվ2)+12(2 վ)(2մվ2)(գումարիր ուղղանկյան և երկու եռանկյունների մակերեսները)
Δv=18 մ/վ(հաշվիր արագության փոփոխությունը)
Բայց սա արագության փոփոխությունն է, հետևաբար վերջնական արագությունը գտնելու համար կօգտագործենք արագության փոփոխության սահմանումը։
vվvս=18 մ/վ(օգտագործիր արագության փոփոխության սահմանումը)
vվ=18 մ/վ+vս(որոշիր վերջնական արագությունը)
vվ=18 մ/վ+10 մ/վ(տեղադրիր սկզբնական արագությունը)
vվ=28 մ/վ(հաշվիր և տոնիր)
Առագաստանավի վերջնական արագությունը՝ vվ=28 մ/վ։

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: