If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Եթե գտնվում ես վեբ զտիչի հետևում, խնդրում ենք համոզվել, որ *.kastatic.org և *.kasandbox.org տիրույթները հանված են արգելափակումից։

Հիմնական նյութ

Որն է իդեալական գազի վիճակի հավասարումը

Սովորիր, թե ինչպես են ճնշումը, ծավալը, ջերմաստիճանը և գազի քանակը կապված միմյանց հետ։

Ի՞նչ է իդեալական գազը:

Գազերը բարդ բաներ են: Նրանք լի են միլիարդավոր էներգետիկ գազային մոլեկուլներով, որոնք կարող են բախվել և հնարավոր է փոխազդեն: Քանի որ իրական գազը ճշգրիտ նկարագրելը դժվար է, մարդիկ ստեղծել են իդեալական գազի գաղափարը որպես իրական գազերի մոտավորեցում, ինչը օգնում է մոդելավորել դրանք և կանխատեսել դրանց վարքը: Իդեալական գազ տերմինը վերաբերում է ենթադրական գազին, որը բաղկացած է մոլեկուլներից, որոնք հետևում են մի քանի կանոնների՝
  1. Իդեալական գազի մոլեկուլներն իրար չեն ձգում կամ վանում: Իդեալական գազի մոլեկուլների միջև հնարավոր փոխազդեցությունները առաձգական բախումներն են միմյանց կամ անոթի պատերի հետ:
  2. Իդեալական գազի մոլեկուլների ծավալը կարելի է անտեսել: Գազը ծավալ է զբաղեցնում, քանի որ մոլեկուլները ցրված են մեծ տարածության մեջ, բայց առանձին-առանձին մոլեկուլները համարում ենք կետային մասնիկներ, որոնք ծավալ չունեն:
Եթե սա ճիշտ լինելու համար շատ իդեալական է հնչում, դու ճիշտ ես: Այնպիսի գազ, որ իսկապես իդեալական է, չկա, բայց կան շատ գազեր, որոնք այնքան մոտ են իդեալական գազի գաղափարին, որ շատ դեպքերում դա շատ օգտակար մոտավորեցում է: Իրականում, սենյակային ջերմաստիճանին և մթնոլորտային ճնշմանը մոտ պայմաններում գտնվող շատ գազեր, որոնք մենք ուսումնասիրում ենք, շատ մոտ են իդեալական լինելուն:
Եթե գազի ճնշումը շատ մեծ է (օրինակ՝ մթնոլորտային ճնշումից հարյուրավոր անգամ մեծ) կամ ջերմաստիճանը շատ ցածր (օրինակ՝ 200 C), կարող են լինել իդեալական գազի վիճակի հավասարումից զգալի շեղումներ: Ոչ իդեալական գազերի մասին կարող ես կարդալ այս հոդվածում:

Ո՞րն է իդեալական գազի վիճակի հավասարման մոլյար տեսքը:

Իդեալական գազի P ճնշումը, V ծավալը և T ջերմաստիճանը իրար հետ կապված են իդեալական գազի վիճակի հավասարումով: Այս հավասարման պարզության պատճառով է, որ մենք սովորաբար գազերը համարում ենք իդեալական, բացի այն դեպքերից, որտեղ հակառակը անելու լավ պատճառ կա:
PV=nRT
Այստեղ P-ն գազի ճնշումն է, V-ն՝ գազի զբաղեցրած ծավալը, T-ն՝ գազի ջերմաստիճանը, R-ը՝ գազային հաստատունը, իսկ n-ը՝ գազի մոլերի քանակը:
Իդեալական գազի վիճակի հավասարման հնարավոր ամենաշփոթեցնող բանը թվեր տեղադրելիս տարբեր չափման միավորներ օգտագործելն է: Եթե դու օգտագործում ես R=8,31ՋԿմոլ գազային հաստատունը, ապա պիտի P ճնշումը տեղադրես պասկալներով Պա, V ծավալը՝ մ3-ով, իսկ T ջերմաստիճանը՝ կելվինով Կ:
Եթե օգտագործում ես R=0,082լմթնԿմոլ գազային հաստատունը, ապա պետք է P ճնշումը տեղադրես մթնոլորտներով մթն, V ծավալը՝ լիտրերով լ, իսկ T ջերմաստիճանը՝ կելվինով Կ:
Այս տեղեկությունը հարմարության համար համառոտ ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում:
PV=nRT համար չափման միավորներ
R=8,31ՋԿմոլR=0,082լմթնԿմոլ
Ճնշումը պասկալներով ՊաՃնշումը մթնոլորտներով մթն
Ծավալը մ3-ովԾավալը լիտրերով լ
Ջերմաստիճանը կելվինով ԿՋերմաստիճանը կելվինով Կ

Ո՞րն է իդեալական գազի վիճակի հավասարման մոլեկուլային տեսքը:

Եթե մենք ուզում ենք օգտագործել N թվով մոլեկուլներ n մոլերի փոխարեն, կարող ենք իդեալական գազի վիճակի հավասարումը գրել այսպես.
PV=NkBT
Որտեղ P-ն գազի ճնշումն է, V-ն՝ գազի զբաղեցրած ծավալը, T-ն՝ գազի ջերմաստիճանը, N-ը՝ գազի մոլեկուլների քանակը, իսկ kB-ն՝ Բոլցմանի հաստատունը՝
kB=1,381023ՋԿ
Երբ օգտագործում ենք իդեալական գազի վիճակի հավասարման Բոլցմանի հաստատունով տեսքը, տեղադրում ենք P ճնշումը պասկալներով Պա, V ծավալը մ3-ով, իսկ T ջերմաստիճանը կելվինով Կ: Այս տեղեկությունը հարմարության համար համառոտ ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում:
PV=NkBT համար չափման միավորներ
kB=1,381023ՋԿ
Ճնշումը պասկալներով Պա
Ծավալը մ3-ով
Ջերմաստիճանը կելվինով Կ

Ո՞րն է իդեալական գազի վիճակի հավասարման համեմատության ձևով գրված տեսքը:

Կա իդեալական գազի վիճակի հավասարումը գրելու ուրիշ շատ օգտակար ձև: Եթե գազի n մոլերի քանակը (այսինքն՝ N մոլեկուլների քանակը) չի փոխվում, ապա nR և NkB արտադրյալները գազի համար հաստատուն են: Սա հաճախ է պատահում, քանի որ դիտարկվող գազը հաճախ փակ անոթում է: Հետևաբար, եթե ճնշումը, ծավալը և ջերմաստիճանը տանենք իդեալական գազի վիճակի հավասարման մի կողմը, կստանանք հետևյալը՝
nR=NkB=PVT= հաստատուն
Սա ցույց է տալիս, որ քանի դեռ գազի մոլերի քանակը (այսինքն՝ մոլեկուլների) նույնն է մնում, PVT արժեքը գազի համար հաստատուն է անկախ նրանից, թե ինչ գործընթացով է անցնում: Այլ կերպ ասած՝ եթե գազը 1 սկզբնական վիճակից (P1 ճնշման, V1 ծավալի և T1 ջերմաստիճանի որոշակի արժեքներով) անցնում է 2 վերջնական վիճակի (P2 ճնշման, V2 ծավալի և T2 ջերմաստիճանի արժեքներով), ապա այս հարաբերությունը հաստատուն է անկախ տեղի ունեցող գործընթացից:
P1V1T1=P2V2T2
Այս բանաձևը հատկապես օգտակար է մի վիճակից մյուսը անցնող իդեալական գազը նկարագրելիս: Քանի որ բանաձևը չի օգտագործում որևէ գազային հաստատուն, մենք կարող ենք ցանկացած չափման միավոր օգտագործել, բայց չափման միավորները երկու կողմում նույնը պետք է լինեն (օրինակ՝ եթե օգտագործում ենք մ3 V1-ի համար, պետք է մ3 օգտագործենք նաև V2-ի համար): [Ջերմաստիճանը, սակայն, պետք է լինի կելվիններով]

Ի՞նչ տեսք ունեն իդեալական գազի վիճակի հավասարման վերաբերյալ լուծված օրինակները:

Օրինակ 1. Քանի՞ մոլ կա բասկետբոլի գնդակում:

Բասկետբոլի գնդակի մեջ օդի ճնշումը 1,54 մթն է, իսկ գնդակի շառավիղը՝ 0,119 մ: Գնդակի մեջ օդի ջերմաստիճանը համարիր 25o C (այսինքն՝ սենյակային ջերմաստիճանին մոտ):
ա. Որոշիր բասկետբոլի գնդակի մեջ օդի մոլերի քանակը:
բ. Որոշիր բասկետբոլի գնդակի մեջ օդի մոլեկուլների քանակը:
Մենք խնդիրը կլուծենք՝ օգտվելով իդեալական գազի վիճակի հավասարումից: Մոլերի քանակն ստանալու համար կօգտվենք իդեալական գազի վիճակի հավասարման մոլյար տեսքից:
PV=nRT(օգտվիր իդեալական գազի վիճակի հավասարման մոլյար տեսքից)
n=PVRT(լուծիր մոլերի քանակի համար)
n=PV(8,31ՋԿմոլ)T(որոշիր, թե որ գազային հաստատունը պիտի օգտագործենք)
Այս գազային հաստատունը օգտագործելիս պետք է համոզված լինենք, որ ճնշման (պասկալ), ծավալի (մ3) և ջերմաստիճանի (կելվին) ճիշտ չափման միավորներն ենք օգտագործում:
Մենք կարող ենք ճնշումը փոխակերպել այսպես՝
1,54 մթն×(1,013×105 Պա1 մթն)=156,000 Պա:
Եվ մենք կարող ենք օգտագործել գնդի ծավալի 43πr3 բանաձևը, որ ստանանք բասկետբոլի գնդակի մեջ գազի ծավալը:
V=43πr3=43π(0,119 մ)3=0,00706 մ3
25o C ջերմաստիճանը կարելի է ձևափոխել այսպես՝
TK=TC+273 Կ, T=25o C+273 Կ=298 Կ։
Հիմա մենք կարող ենք տեղադրել այս փոփոխականները իդեալական գազի վիճակի հավասարման մոլյար տեսքի մեջ, որպեսզի ստանանք.
n=(156,000 Պա)(0.00706 մ3)(8,31ՋԿմոլ)(298 Կ)(տեղադրիր գազային հաստատունի ճիշտ չափման միավորները)
n=0,445 մոլ
Բասկետբոլի գնդակում օդի մոլեկուլների N քանակը ստանալու համար մենք կարող ենք մոլերը վերածել մոլեկուլների:
N=0,445 մոլ×(6,021023 մոլեկուլ1 մոլ)=2,681023 մոլեկուլ
Որպես այլընտրանք՝ մենք կարող էինք լուծել այս խնդիրը՝ օգտագործելով Բոլցմանի հաստատունով իդեալական գազի վիճակի հավասարման մոլեկուլային տեսքը, որ սկզբից գտնեինք մոլեկուլների քանակը, հետո պատասխանը վերածեինք մոլերի:

Օրինակ 2. Գազը սառցե բաղնիք է ընդունում

Փակ անոթում լցված գազն ունի T=293 Կ սենյակային ջերմաստիճան և գտնվում է մթնոլորտային ճնշման տակ: Այնուհետև անոթը տեղադրում են սառցե բաղնիքում, որտեղ այն սառչում է մինչև T=255 Կ:
Ստացիր գազի ճնշումը 255 Կ ջերմաստիճանում:
Քանի որ մենք գիտենք ջերմաստիճանը և ճնշումը մի պահին և փորձում ենք դրանք կապել մեկ այլ պահին ճնշման հետ, կօգտագործենք իդեալական գազի վիճակի հավասարման համեմատության ձևով գրված տեսքը: Մենք կարող ենք դա անել, քանի որ մոլեկուլների քանակը փակ անոթում հաստատուն է:
P1V1T1=P2V2T2(սկսիր իդեալական գազի վիճակի հավասարման համեմատության ձևով գրված տեսքից)
P1VT1=P2VT2(ծավալը նույնն է մնում, քանի որ անոթի ծավալը չի փոխվում)
P1T1=P2T2(բաժանիր երկու կողմերը V)
P2=T2P1T1(լուծիր P2 ճնշման համար)
P2=(255 Կ)1 մթն293 Կ(տեղադրիր ճնշման և ջերմաստիճանի արժեքները)
P2=0,87 մթն(հաշվիր)
Նկատիր, որ մենք ճնշումը տեղադրեցինք մթնոլորտներով և պատասխանը ստացանք մթնոլորտներով: Եթե մենք ցանկանայինք պատասխանը ստանալ պասկալներով, մենք կարող էինք ճնշումը տեղադրել պասկալներով կամ պատասխանը պարզապես վերածել պասկալների այսպես.
P2=0,87 մթն(1,013×105 Պա1 մթն)=88,200 Պա(մթնոլորտը փոխակերպիր պասկալի)

Ուզո՞ւմ ես միանալ խոսակցությանը։

Առայժմ հրապարակումներ չկան։
Անգլերեն հասկանո՞ւմ ես: Սեղմիր այստեղ և ավելի շատ քննարկումներ կգտնես «Քան» ակադեմիայի անգլերեն կայքում: